UA-118352680-1

DDMA verwijdert advocaten en journalisten uit influencers-register

Eind april meldde Zakenkrant nog trots geslaagd te zijn voor het examen Certified Influencer, maar een paar weken later is de vreugde al weer gezakt. DDMA (beheerder van dit stamboek) schrapt verslaggevers en andere bemoeials van de lijst.

Kort na de lancering van een diploma voor contentmakers & influencers door een samenwerkingsverband van de DDMA, BVA en Stichting Reclame Code maakt het drietal al weer schoon schip door onder andere advocaten, adverteerders, journalisten en medewerkers van agencies te verwijderen uit het register. Deze mensen hebben weliswaar het examen met goed gevolg afgelegd, en zo blijk ervan gegeven de regels met betrekking tot reclame te kennen en onderschrijven. Maar de DDMA wil geen pottenkijkers in zijn influencer community en is vorige week begonnen alle geslaagden die geen betaalde promotionele content maken uit te schrijven.

“De certificering en bijbehorende community hebben we specifiek opgezet voor influencers die reclame maken in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code,” verduidelijkt Frank de Vries, senior legal council bij de DDMA. Hij wijst op de algemene voorwaarden en bevestigt dat er inmiddels ook een disclaimer is toegevoegd in de aanmeldingsprocedure. Aanvankelijk was deze aanmelding gericht op alle contentmakers & influencers die zich wilden houden aan de reclameregels zoals ze in de wet in de reclamecodes beschreven zijn.

Geen blog over sla

In het register treffen we nu bijvoorbeeld nog steeds Charlotte Meindersma aan, de bloggende jurist van Charlotte’s Law – geen blog over sla. Meindersma kent de kleine lettertjes van het internet en online marketing, en is al vele jaren een gerespecteerd contentmaker & influencer. Ze was er in april 2024 als de kippen bij om het examen af te leggen en opgenomen te worden in het bloggers-stamboek van de DDMA. Het is immers haar vak om bij te houden hoe de regels zich ontwikkelen, welk toezicht daarop is en hoe gehandhaafd wordt.

Meindersma schrijft regelmatig over influencers en reclame online, recent nog op Linkedin een bijdrage over boetes die het Commissariaat voor de Media oplegt aan bloggers die niet duidelijk aangeven dat ze betaald worden om andermans verkoop te bevorderen. Maar de reclame die ze zelf maakt (in de zin van artikel 1 van de Nederlandse Reclame Code) beperkt zich tot enkele mededelingen op haar blog over boeken en cursussen die ze te koop aanbiedt. Daar staat geen tag bij waardoor het herkenbaar is als reclame. Een goede verstaander kan aan de vorm min-of-meer zien dat er iets verkocht wordt. Of niet? Best interessant om op deze slak eens zout te leggen.

Opiniemakers

Zulke blogs van deskundige juristen zijn van belang voor het werkgebied van online influencers. Voor de DDMA, de BVA en de SRC is actieve betrokkenheid van advocaten en journalisten die dit vakgebied volgen relevant.

De begrippen contentmaker en influencer beperken zich bovendien niet tot mensen die ook promotionele content in hun online publicaties opnemen. In een recent Europees onderzoek van Tyto PR scoren journalisten hoog in de ranking als influencer binnen de Nederlandse IT-gemeenschap. Tyto PR gebruikt het label voor iedereen die influence heeft, wat vroeger wel opinieleiders of opiniemakers genoemd werden.

Het debat over de raakvlakken en conflicten tussen de journalistiek en het influencen is bovendien volop gaande. Het druist in tegen belangrijke journalistieke principes om betaald te krijgen voor redactionele bijlagen, zelfs voor persoonlijke columns. Een journalist moet het eigenlijk zelfs melden wanneer hij of zij op stap gaan en de reis betaald wordt door een organisatie die aandacht wil.

Maar dat debat gaat ook over formats en stijlen, zie recent dit artikel over Jinfuencers in The Drum. De journalistiek kan iets leren van de manieren waarop influencers hun volgers benaderen, waarop ze een boodschap overbrengen. Journalisten die met vorm en tone-of-voice experimenteren hoeven niet persé reclame toe te voegen aan hun publicaties om contentmaker of influencer te zijn.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.